Zvezek normiranih terminov

Kaj je Zvezek normiranih terminov?

To je terminološka zbirka, ki je nastala v okviru delovanja Centralnega urada za slovenski jezik pri deželi Furlaniji – Julijski krajini med pregledovanjem, lektoriranjem in prevajanjem različnih upravnopravnih besedil za potrebe dvojezičnega slovensko-italijanskega upravljanja v Italiji. Glosar je praktičen operativni pripomoček, v katerem urad zbira sproti normirane termine, da bi z njimi seznanil strokovno in širšo javnost z namenom popularizacije svojega delovanja.


Kdo sodeluje pri normiranju?

Za obravnavo spornejših in zahtevnejših terminoloških vprašanj je Centralni urad v sodelovanju s SLORI-jem ustanovil terminološko delovno skupino, ki se sestaja v različnih sestavih glede na obravnavano temo in pri kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, javnih financ, šolstva, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje. Delovne skupine koordinira Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – SLORI.

Centralni urad sodeluje tudi s slovenskimi in italijanskimi pravnimi strokovnjaki, s katerimi se sestaja v obliki rednih terminoloških posvetovanj.

Zadnjič posodobljeno 17. 5. 2023 

wdt_ID Italijanščina Slovenščina Kategorija
1 EUR Stalne besedne zveze
2 A essi equiparati Njim enakovredni Stalne besedne zveze
3 A valle Nizvodno Stalne besedne zveze
4 Abbandono scolastico Osip Šolstvo in izobraževanje
5 Abbattimento costi contratti di locazione Subvencionirano plačilo najemnin Zdravstvo in sociala
6 Abbattimento dei costi Zmanjšanje stroškov Računovodstvo
7 Abbonamento Naročnina (za zasebno kabelsko/internetno/satelitsko televizijo) Računovodstvo
8 Abbonamento mensile Mesečna vozovnica Promet
9 Abbonamento nominativo Imenska vozovnica Promet
10 Abilità Spretnosti Delo
11 Abilità di studio Sposobnost učenja Šolstvo in izobraževanje
12 Abitazione principale
Dimora abituale
Običajno prebivališče Upravnopravno področje
13 Abrogato Razveljavljen Upravnopravno področje
14 Abrogazione Razveljavitev Upravnopravno področje
15 Abrogazione parziale Delna razveljavitev Upravnopravno področje
16 Abruzzo Abruci (gen. Abrucov) Zemljepisna imena
17 Abuso di posizione dominante Zloraba prevladujočega položaja Upravnopravno področje
18 Abuso di potere Zloraba uradnega položaja Upravnopravno področje
19 Accademia di Belle Arti Akademija za likovno umetnost Šolstvo in izobraževanje
20 Accademia nautica Pomorska akademija Šolstvo in izobraževanje
21 Accademia nautica dell’Adriatico Jadranska pomorska akademija Šolstvo in izobraževanje
22 Accantonamento Rezervacija Računovodstvo
23 Accertamento Ugotavljanje Varnostni organi
24 Accertamento (delle entrate) Ugotovitev (prihodkov)
Ugotavljanje (prihodkov)
Računovodstvo
25 Accertamento delle imposte tributarie Preveritev izračuna davka Računovodstvo
26 Accertamento esecutivo Odločba o odmeri in izvršbi davka Akti/zakoni/dokumenti
27 Accertato che Ker
Glede na
Stalne besedne zveze
28 Accessibilità Dostopnost Upravnopravno področje
29 Accessibilità Dostop za invalide Zdravstvo in sociala
30 Accesso a documentazione sanitaria Dostop do osebne zdravstvene dokumentacije Zdravstvo in sociala
31 Accesso a sovvenzione Pridobitev subvencije Zdravstvo in sociala
32 Accesso agli atti della PA (in senso generale) Dostop do dokumentov (javne uprave) Upravnopravno področje
33 Accesso agli atti
Accesso documentale
Vpogled v spis
Vpogled v dokumente
Upravnopravno področje
34 Accesso ai dati personali Dostop do podatkov Upravnopravno področje
35 Accesso all’università Vpis na univerzitetni študij Šolstvo in izobraževanje
36 Accesso civico Dostop do informacij javnega značaja Upravnopravno področje
37 Accesso civico generalizzato Širši dostop do informacij javnega značaja Upravnopravno področje
38 Accesso civico semplice Ožji dostop do informacij javnega značaja Upravnopravno področje
39 Accesso informatizzato Informatizirani dostop E-uprava
40 Accettazione Sprejem Zdravstvo in sociala
41 Accettazione Amministrativa
Ricoveri Ospedalieri
Sprejemna pisarna za hospitalizacijo Zdravstvo in sociala
42 Accisa Trošarina Računovodstvo
43 Acconsentire alla compilazione Privoliti v izpolnitev Upravnopravno področje
44 Accordo quadro Okvirni sporazum Akti/zakoni/dokumenti
45 Acque reflue Odpadne vode Infrastruktura/okolje/prostor
46 Acquisizione d’ufficio Pridobitev po uradni dolžnosti Stalne besedne zveze
47 Acquisto di servizi e forniture Nakup blaga in storitev Računovodstvo
48 Addetti di segreteria Osebje sekretariata
Sodelavci sekretariata
Deželna ureditev
49 Addetto al trasporto di rifiuti Prevoznik odpadkov Infrastruktura/okolje/prostor
50 Additive manufacturing Dodajalna izdelava Šolstvo in izobraževanje
SLOGOVNI PRIROČNIK
OBRAZCI IN GRADIVO
JEZIKOVNA ORODJA
KORISTNE POVEZAVE