Zvezek normiranih terminov

Kaj je Zvezek normiranih terminov?

To je terminološka zbirka, ki je nastala v okviru delovanja Centralnega urada za slovenski jezik pri deželi Furlaniji – Julijski krajini med pregledovanjem, lektoriranjem in prevajanjem različnih upravnopravnih besedil za potrebe dvojezičnega slovensko-italijanskega upravljanja v Italiji. Glosar je praktičen operativni pripomoček, v katerem urad zbira sproti normirane termine, da bi z njimi seznanil strokovno in širšo javnost z namenom popularizacije svojega delovanja.


Kdo sodeluje pri normiranju?

Za obravnavo spornejših in zahtevnejših terminoloških vprašanj je Centralni urad v sodelovanju s SLORI-jem ustanovil terminološko delovno skupino, ki se sestaja v različnih sestavih glede na obravnavano temo in pri kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, javnih financ, šolstva, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje. Delovne skupine koordinira Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – SLORI.

Centralni urad sodeluje tudi s slovenskimi in italijanskimi pravnimi strokovnjaki, s katerimi se sestaja v obliki rednih terminoloških posvetovanj.

Zadnjič posodobljeno 26. 1. 2023 

wdt_ID Italijanščina Slovenščina Kategorija
1 EUR Stalne besedne zveze
2 A essi equiparati Njim enakovredni Stalne besedne zveze
3 A valle Nizvodno Stalne besedne zveze
4 Abbandono scolastico Osip Šolstvo in izobraževanje
5 Abbattimento costi contratti di locazione Subvencionirano plačilo najemnin Zdravstvo in sociala
6 Abbattimento dei costi Zmanjšanje stroškov Računovodstvo
7 Abbonamento Naročnina (za zasebno kabelsko/internetno/satelitsko televizijo) Računovodstvo
8 Abbonamento mensile Mesečna vozovnica Promet
9 Abbonamento nominativo Imenska vozovnica Promet
10 Abilità Spretnosti Delo
11 Abilità di studio Sposobnost učenja Šolstvo in izobraževanje
12 Abitazione principale
Dimora abituale
Običajno prebivališče Upravnopravno področje
13 Abrogato Razveljavljen Upravnopravno področje
14 Abrogazione Razveljavitev Upravnopravno področje
15 Abrogazione parziale Delna razveljavitev Upravnopravno področje
16 Abruzzo Abruci (gen. Abrucov) Zemljepisna imena
17 Abuso di posizione dominante Zloraba prevladujočega položaja Upravnopravno področje
18 Abuso di potere Zloraba uradnega položaja Upravnopravno področje
19 Accademia di Belle Arti Akademija za likovno umetnost Šolstvo in izobraževanje
20 Accademia nautica Pomorska akademija Šolstvo in izobraževanje
21 Accademia nautica dell’Adriatico Jadranska pomorska akademija Šolstvo in izobraževanje
22 Accantonamento Rezervacija Računovodstvo
23 Accertamento Ugotavljanje Varnostni organi
24 Accertamento (delle entrate) Ugotovitev (prihodkov)
Ugotavljanje (prihodkov)
Računovodstvo
25 Accertamento delle imposte tributarie Preveritev izračuna davka Računovodstvo
Italijanščina Slovenščina Kategorija
SLOGOVNI PRIROČNIK
OBRAZCI IN GRADIVO
JEZIKOVNA ORODJA
KORISTNE POVEZAVE