Zvezek normiranih terminov

Kaj je Zvezek normiranih terminov?

To je terminološka zbirka, ki je nastala v okviru delovanja Centralnega urada za slovenski jezik pri deželi Furlaniji – Julijski krajini med pregledovanjem, lektoriranjem in prevajanjem različnih upravnopravnih besedil za potrebe dvojezičnega slovensko-italijanskega upravljanja v Italiji. Glosar je praktičen operativni pripomoček, v katerem urad zbira sproti normirane termine, da bi z njimi seznanil strokovno in širšo javnost z namenom popularizacije svojega delovanja.


Kdo sodeluje pri normiranju?

Za obravnavo spornejših in zahtevnejših terminoloških vprašanj je Centralni urad v sodelovanju s SLORI-jem ustanovil terminološko delovno skupino, ki se sestaja v različnih sestavih glede na obravnavano temo in pri kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, javnih financ, šolstva, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje. Delovne skupine koordinira Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – SLORI.

Centralni urad sodeluje tudi s slovenskimi in italijanskimi pravnimi strokovnjaki, s katerimi se sestaja v obliki rednih terminoloških posvetovanj.

Zadnjič posodobljeno 8. 5. 2024

SLOGOVNI PRIROČNIK
OBRAZCI IN GRADIVO
JEZIKOVNA ORODJA
KORISTNE POVEZAVE