Zvezek normiranih terminov

Kaj je Zvezek normiranih terminov?

To je terminološka zbirka, ki je nastala v okviru delovanja Centralnega urada za slovenski jezik pri deželi Furlaniji – Julijski krajini med pregledovanjem, lektoriranjem in prevajanjem različnih upravnopravnih besedil za potrebe dvojezičnega slovensko-italijanskega upravljanja v Italiji. Glosar je praktičen operativni pripomoček, v katerem urad zbira sproti normirane termine, da bi z njimi seznanil strokovno in širšo javnost z namenom popularizacije svojega delovanja.


Kdo sodeluje pri normiranju?

Za obravnavo spornejših in zahtevnejših terminoloških vprašanj je Centralni urad v sodelovanju s SLORI-jem ustanovil terminološko delovno skupino, ki se sestaja v različnih sestavih glede na obravnavano temo in pri kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, javnih financ, šolstva, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje. Delovne skupine koordinira Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – SLORI.

Centralni urad sodeluje tudi s slovenskimi in italijanskimi pravnimi strokovnjaki, s katerimi se sestaja v obliki rednih terminoloških posvetovanj.

wdt_ID Italijanščina Slovenščina Kategorija
1 EUR Stalne besedne zveze
2 A campione Vzorčno Stalne besedne zveze
3 A essi equiparati Njim enakovredni Stalne besedne zveze
4 Abbattimento costi contratti di locazione Subvencionirano plačilo najemnin Zdravstvo in sociala
5 Abbonamento Naročnina (za zasebno kabelsko/internetno/satelitsko televizijo) Računovodstvo
6 Abitazione principale
Dimora abituale
Običajno prebivališče Upravnopravno področje
7 Abrogazione Razveljavljen
Razveljavitev
Upravnopravno področje
8 Abruzzo Abruci (gen. Abrucov) Zemljepisna imena
9 Abuso di posizione dominante Zloraba prevladujočega položaja Upravnopravno področje
10 Abuso di potere Zloraba uradnega položaja Upravnopravno področje
SLOGOVNI PRIROČNIK
OBRAZCI IN GRADIVO
JEZIKOVNA ORODJA
KORISTNE POVEZAVE