Zvezek normiranih terminov

Kaj je Zvezek normiranih terminov?

To je terminološka zbirka, ki je nastala v okviru delovanja Centralnega urada za slovenski jezik pri deželi Furlaniji – Julijski krajini med pregledovanjem, lektoriranjem in prevajanjem različnih upravnopravnih besedil za potrebe dvojezičnega slovensko-italijanskega upravljanja v Italiji. Glosar je praktičen operativni pripomoček, v katerem urad zbira sproti normirane termine, da bi z njimi seznanil strokovno in širšo javnost z namenom popularizacije svojega delovanja.


Kdo sodeluje pri normiranju?

Za obravnavo spornejših in zahtevnejših terminoloških vprašanj je Centralni urad v sodelovanju s SLORI-jem ustanovil terminološko delovno skupino, ki se sestaja v različnih sestavih glede na obravnavano temo in pri kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, javnih financ, šolstva, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje. Delovne skupine koordinira Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – SLORI.

Centralni urad sodeluje tudi s slovenskimi in italijanskimi pravnimi strokovnjaki, s katerimi se sestaja v obliki rednih terminoloških posvetovanj.

Zadnjič posodobljeno 18. 7. 2022 

wdt_ID Italijanščina Slovenščina Kategorija
1 EUR Računovodstvo
2 A essi equiparati Njim enakovredni Stalne besedne zveze
3 A valle Nizvodno Stalne besedne zveze
4 Abbandono scolastico Osip Šolstvo in izobraževanje
5 Abbattimento costi contratti di locazione Subvencionirano plačilo najemnin Zdravstvo in sociala
6 Abbattimento dei costi Zmanjšanje stroškov Računovodstvo
7 Abbonamento Naročnina (za zasebno kabelsko/internetno/satelitsko televizijo) Računovodstvo
8 Abbonamento mensile Mesečna vozovnica Promet
9 Abbonamento nominativo Imenska vozovnica Promet
10 Abilità Spretnosti Delo
Italijanščina Slovenščina Kategorija
SLOGOVNI PRIROČNIK
OBRAZCI IN GRADIVO
JEZIKOVNA ORODJA
KORISTNE POVEZAVE