Kdo smo

O Jeziku na klik

Jezik na klik je projekt, ki ga vodita Centralni urad za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine in Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI.

Spletišče je dinamično, aktualno in stalno posodobljeno orodje, ki črpa iz najnovejših podatkovnih baz in se nenehno dopolnjuje. Poleg povezav na vse najkoristnejše jezikovne portale in na gradivo, ki redno nastaja v okviru Centralnega urada in terminoloških sej (od Zvezka normiranih terminov in slogovnega priročnika do zapisnikov terminoloških posvetovanj), bo v kratkem na voljo najnovejša Slorijeva jezikovna aplikacija za samodejno preverjanje besedila v slovenščini (jezikovni svetovalec LORIS). Ta aplikacija je povsem inovativna, saj z enim klikom opravi pregled celotnega tekstovnega dokumenta, uporabnike in uporabnice pa ciljno opozarja na pojave italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, ki so značilni za naš prostor.

S pomočjo teh orodij bomo odpravili marsikatero napako, ki jo nehote vnašamo v svoja besedila.

Deluje v sklopu Službe za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Urad vodi in usklajuje dejavnosti na področju rabe slovenskega jezika v javni upravi, zagotavlja prevajalske in tolmaške storitve za institucionalne dejavnosti dežele, skrbi za normiranje upravno-pravne terminologije v slovenščini, prireja jezikovna izobraževanja za zaposlene in zagotavlja svetovanje in druge pomožne storitve institucijam, ki so pristopile k Mreži za slovenski jezik v javni upravi Furlanije – Julijske krajine. Skrbi za izplačevanje državnih sredstev lokalnim upravam in pripravo razpisov, namenjenih izvajanju projektov za spodbujanje rabe slovenščine v javni upravi.

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Z znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnostjo ter z iskanjem aplikativnih rešitev prispeva k razvoju potenciala slovenske narodne skupnosti v Italiji na vseh ključnih področjih njenega družbenega življenja. V okviru inštituta se je leta 2019 oblikovala Delovna skupina SLORIjezik, ki nudi strokovno pomoč pri načrtovanju jezikovnih strategij in politik, ponuja pa tudi vrsto storitev na področju izobraževanja, svetovanja, lektoriranja, terminoloških in jezikovno-tehnoloških storitev, promocije ter druge oblike jezikovne podpore skupnosti.

CENTRALNI URAD ZA SLOVENSKI JEZIK

Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini

Centralna direkcija za lokalno samoupravo, sistem javnih uslužbencev, varnost in politiko priseljevanja

Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina

Ul. Milano 19 

34133 – Trst

Telefon: +39 040 3773472

SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT – SLORI

Ul. Beccaria 6

34133 – Trst

Telefon: + 39 040 63666