Jezikovno gradivo

Za obravnavo spornejših in zahtevnejših terminoloških vprašanj je Centralni urad v sodelovanju s SLORI-jem ustanovil terminološko delovno skupino, ki se sestaja v različnih sestavih glede na obravnavano temo in pri kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, javnih financ, šolstva, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje.

Delovne skupine koordinira Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – SLORI.

Centralni urad sodeluje tudi s slovenskimi in italijanskimi pravnimi strokovnjaki, s katerimi se sestaja v obliki rednih terminoloških posvetovanj.

Centralni urad uporablja programsko orodje za računalniško podprto prevajanje (CAT tool), v katerem nastajajo skupni pomnilniki prevodov in terminološke podatkovne baze, na voljo vsem povezanim subjektom.

Podatkovne baze lahko prenesete v formatu .xml za morebitni uvoz v ustrezno programsko opremo.

Lektorirani ter jezikovno in terminološko pregledani prevodi, nastali pri Centralnem uradu in drugih javnih subjektih. Zbrana so javno dostopna besedila, ki jih je Centralni urad po potrebi anonimiziral.  

Predpisi o varstvu Slovencev v Italiji

Centralni urad za slovenski jezik

Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina

Trst, 2023

JEZIKOVNI SVETOVALEC
SLOGOVNI PRIROČNIK
ZVEZEK
TERMINOV
JEZIKOVNA ORODJA
KORISTNE POVEZAVE