Obrazci in jezikovno gradivo

Za obravnavo spornejših in zahtevnejših terminoloških vprašanj je Centralni urad v sodelovanju s SLORI-jem ustanovil terminološko delovno skupino, ki se sestaja v različnih sestavih glede na obravnavano temo in pri kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, javnih financ, šolstva, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje.

Delovne skupine koordinira Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – SLORI.

Centralni urad sodeluje tudi s slovenskimi in italijanskimi pravnimi strokovnjaki, s katerimi se sestaja v obliki rednih terminoloških posvetovanj.

ZAPISNIKI TERMINOLOŠKE DELOVNE SKUPINE

ZAPISNIKI TERMINOLOŠKIH POSVETOVANJ

Centralni urad uporablja programsko orodje za računalniško podprto prevajanje (CAT tool), v katerem nastajajo skupni pomnilniki prevodov in terminološke podatkovne baze, na voljo vsem povezanim subjektom.

Podatkovne baze lahko prenesete v formatu .xml za morebitni uvoz v ustrezno programsko opremo.

JEZIKOVNI SVETOVALEC
SLOGOVNI PRIROČNIK
ZVEZEK
TERMINOV
JEZIKOVNA ORODJA
KORISTNE POVEZAVE