Koristne povezave

Mreža za slovenski jezik v javni upravi Furlanije – Julijske krajine

Jezikovna okenca v lokalni upravi in koncesionarji za opravljanje javnih služb, ki se nahajajo na območju poselitve slovenske narodne skupnosti v Italiji

SM(e)Jse

Portal, kjer so izbrana nova in že obstoječa orodja, gradiva in informacija za razvoj jezikovnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku

Za jezik

Svetovalnica za uveljavljanje pravic slovenske manjšine v Italiji

Služba za slovenski jezik Ministrstva za kulturo Republike Slovenije

Resolucija o nacionalnem programu jezikovne politike 2019–2023 (osnutek)

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih Sveta Evrope (European Charter for Regional or Minority Languages)

Standardizacija zemljepisnih imen

JEZIKOVNI SVETOVALEC
SLOGOVNI PRIROČNIK
ZVEZEK
TERMINOV
OBRAZCI IN GRADIVO
JEZIKOVNA ORODJA