V četrtek, 17. junija 2021, ob 11.30 bo preko aplikacije ZOOM potekala predstavitev novega digitalnega izdelka, ki je rezultat večletnega sodelovanja med Centralnim uradom za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine in Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI).

Novo spletišče Jezik na klik ponujamo v uporabo različnim javnostim kot dinamično in stalno posodobljeno orodje za pisanje in prevajanje besedil, ki črpa iz terminološko preverjenih podatkovnih baz. Zbrani jezikovni viri in pripomočki temeljijo na spodbujanju ustrezne strokovne rabe slovenščine v javni upravi in pri drugih javnih govornih položajih na območju slovenske poselitve v deželi FJK. Na enem spletnem mestu bodo tako odslej na voljo nova in že preverjena jezikovna orodja, ki nastajajo v sodelovanju med navedenima institucijama.

https://zoom.us/j/98322285096?pwd=ZURxbWJqT0djbmlDY0VjdWVZWDY5Zz09

ID: 983 2228 5096
Geslo: 702403