Ministrstvo za kulturo obvešča, da je bila v petek, 11. junija, v Uradnem listu RS, št. 94 objavljena Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 .

Sprejem tega strateškega dokumenta za naslednje petletno obdobje zagotavlja stroki in politiki trdno podlago za premišljeno in sistematično usmerjanje jezikovne situacije v slovenski družbi ter osnovo za izvajanje javnih razpisov in sofinanciranje projektov na jezikovnopolitičnem področju. Nova resolucija se osredotoča na področja jezikovnega izobraževanja in jezikovne opremljenosti, na splošno jezikovno kulturo in jezikovno krajino, zakonodajne in druge pravno veljavne dokumente slovenske jezikovne politike ter na bližnje predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021.

Izpostavljamo nekaj ciljev tega dokumenta, ki se neposredno dotikajo jezikovne situacije Slovencev v Italiji:
• spodbujanje slovenske manjšine pri kulturnih dejavnostih in povezavah z Republiko Slovenijo na kulturnem področju (na primer: podpiranje slovenskih društev, gledališke in knjižnične dejavnosti, medijev, zagotavljanje jezikovnih usposabljanj v slovenščini, spodbujanje kulturnih in izobraževalnih povezav s Slovenijo, še posebej z obmejnimi kraji, kjer je mogoč dnevni stik, podpiranje medijev iz Slovenije pri vključevanju tematik slovenske skupnosti v sosednjih državah ipd.);
• promocija rabe slovenščine na prireditvah, dogodkih in v oglaševanju na območjih slovenskih skupnosti;
• skrb za prisotnost slovenskega jezika v okviru jezikovne krajine na območjih, kjer je v sosednjih državah naseljena slovenska manjšina;
• opozarjanje na rabo slovenskih krajevnih imen v zamejstvu v javnih medijih Slovenije in zamejstva.