Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu organizira v sodelovanju in s finančno podporo Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine podiplomski izpopolnjevalni program s področja prevajanja pravnih besedil iz italijanščine v slovenščino in obratno.

Izpopolnjevanje je namenjeno vsem, ki opravljajo naloge s področja prevajanja ter oblikovanja pravnih besedil v italijanščini in slovenščini oziroma vsem, ki so vključeni v pogovore in srečanja med govorci omenjenih jezikov. Namen programa je utrditi kompetence udeležencev na področju prevajanja in oblikovanja pravnih besedil in razširiti njihovo znanje o italijanski in slovenski pravni ureditvi.

Predavanja se bodo začela oktobra 2022 in bodo potekala ob torkih in četrtkih od 17.00 do 19.00 po spletu ter ob sobotah (6 ur) v predavalnicah na Ulici Filzi in Trgu Europa v Trstu, da je omogočeno obiskovanje tudi udeležencem, ki so zaposleni ali ne živijo v Trstu. Izpopolnjevanje se bo zaključilo junija 2023, ko bodo udeleženci opravili zaključni izpit, na katerem bodo morali prevesti pravno besedilo iz slovenščine v italijanščino in obratno. Vpisnina za vsakega udeleženca znaša 50 EUR. Predavali bodo univerzitetni profesorji, pravniki in strokovni prevajalci iz Italije in Slovenije. Po opravljenem izpopolnjevanju, za katerega se prizna 50 kreditnih točk, prejmejo udeleženci potrdilo o udeležbi, ki ga lahko priložijo življenjepisu v okviru javnih natečajev ali razgovorov za zaposlitev.

Pobuda za izvedbo izpopolnjevalnega programa je nastala ob upoštevanju zakonodaje za varstvo slovenske manjšine v deželi Furlaniji – Julijski krajini in konkretneje za rabo slovenščine v javni upravi FJK. Po ustanovitvi Centralnega urada za slovenski jezik leta 2017 in začetku njegovega delovanja leta 2018 ter po ustanovitvi Mreže za slovenski jezik v javni upravi pri deželi FJK (ki združuje 29 občin iz UPR 12. 9. 2007, javni zdravstveni podjetji ASUGI in ASUFC, deželno agencijo ARPA in Trgovinsko zbornico Julijske krajine) je bila ugotovljena potreba po izobraževanju kvalificiranih kadrov za prevajalske službe teh in drugih institucij. Z izvedbo izpopolnjevalnega programa, ki ga financira Dežela FJK iz sredstev za izvajanje 8. člena Zakona 38/2001, želimo razširiti in utrditi znanje in kompetence prevajalcev in javnih uslužbencev, ki so že zaposleni ali se bodo zaposlili v javni upravi in privatnem sektorju na poselitvenem območju slovenske manjšine v Italiji, ter potencialnih kandidatov s čezmejnega območja.

Razpis in navodila za prijavo so na voljo na spletni strani Univerze v Trstu na povezavi: bandoestate2022.pdf