Politika zasebnosti in piškotki

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA UPORABNIKE SPLETNEGA MESTA WWW.JEZIKNAKLIK.IT
V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679

Na tej strani so opisani načini obdelave osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta, dostopnega v elektronski obliki na domeni: www.jeziknaklik.it.

Informacije se ne nanašajo na druga spletna mesta, strani ali spletne storitve, do katerih lahko uporabniki dostopajo prek hiperpovezav, objavljenih na spletnih mestih, in za katere upravljavec podatkov ni odgovoren.

Upravljavec podatkov

Upravljavec podatkov je Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche – SLORI, in sicer vršilec dolžnosti zakonitega zastopnika; sedež upravljavca je v Trstu, naslov Ul. Beccaria št. 6, ID DDV 00581920329, e-pošta: info@slori.org, varna e-pošta (pec): slori@pec.slori.org.

Vrsta obdelanih podatkov in namen obdelave

Podatki o navigaciji

Računalniški sistemi in programska oprema, ki se uporabljajo za delovanje spletnega mesta, pridobivajo med običajnim delovanjem nekatere osebne podatke, katerih prenos je nujen za uporabo internetnih komunikacijskih protokolov. Ti podatki se ne zbirajo z namenom povezovanja z izbirami obiskovalcev, vendar bi lahko zaradi svoje narave, po obdelavi in povezovanju s podatki v lasti tretjih oseb, omogočili identifikacijo uporabnikov. Ta kategorija podatkov vključuje IP-naslove ali domenska imena računalnikov in terminalov, s katerih dostopajo uporabniki, naslove URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) zahtevanih virov, čas zahteve, način posredovanja zahteve strežniku, velikost pridobljene datoteke, številčno kodo, ki označuje status odgovora, ki ga je dal strežnik (uspešno, napaka itd.), in druge podatke, povezane z uporabnikovim operacijskim sistemom in računalniškim okoljem. Ti podatki, ki so potrebni za dostopanje do spletnih storitev, se obdelujejo tudi za namen pridobivanja statističnih podatkov o koriščenju storitev (najbolj obiskane strani, število obiskovalcev na časovni interval ali na dan, geografska območja itd.) in za preverjanje pravilnega delovanja ponujenih storitev, po obdelavi pa se takoj izbrišejo.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno

Neobvezno, eksplicitno in prostovoljno pošiljanje elektronske pošte na navedene naslove ter izpolnjevanje in posredovanje, obrazcev, objavljenih na spletnem mestu, pomeni pridobitev kontaktnih podatkov pošiljatelja in vseh drugih osebnih podatkov, vključenih v sporočilo, ki so potrebni za odgovor. Posebni informativni dopisi bodo lahko objavljeni na straneh spletnega mesta, ki so namenjene nekaterim storitvam na zahtevo.

Piškotki

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih obiskana spletna mesta pošljejo uporabnikovemu terminalu (običajno v brskalnik), kjer se shranijo in nato ponovno pošljejo istim spletnim mestom ob naslednjem obisku. To spletno mesto lahko uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje pri brskanju.

Več o tem si lahko preberete v pravilniku o piškotkih.

Neobvezen prenos podatkov

Ne glede na to, kar je določeno za podatke o navigaciji, lahko uporabnik spontano posreduje osebne podatke, če želi pridobiti informacije ali koristiti storitve. Če uporabnik ne posreduje teh podatkov, lahko to onemogoči pridobivanje informacij ali koriščenje storitev.

Načini obdelave podatkov

Osebni podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi orodji toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namenov, za katere so bili zbrani. Posebni varnostni ukrepi se izvajajo za preprečevanje izgube podatkov, nezakonite ali nepravilne uporabe in nepooblaščenega dostopa.

Za obdelavo podatkov, povezanih s spletnimi storitvami, uporablja upravljavec podatkov strežnike, ki se nahajajo na območju EU.

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, zbrani med delovanjem spletnega mesta, se hranijo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izvajanje navedenih dejavnosti. Po izteku veljavnosti bodo podatki izbrisani ali anonimizirani, razen v primeru drugega namena za njihovo hrambo.

Uporabniki osebnih podatkov

Osebne podatke, zbrane na tem spletnem mestu, obdeluje osebje, ki ga pooblasti upravljavec podatkov. Do vsebine in podatkov spletnega mesta bo v raziskovalne namene lahko dostopal Centralni urad za slovenski jezik. Podatki se lahko razkrijejo svetovalcem in sodelavcem, da se izpolnijo posebne zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Občasno se tretjim ponudnikom dovoli začasen dostop do spomina spletnega mesta izključno za namen tehnične pomoči, v skladu z zakonskimi zahtevami in pod nadzorom upravljavca podatkov. Poleg tega se lahko z zbranimi podatki seznanijo podjetja, ki zagotavljajo storitve gostovanja. Z izjemo teh primerov se podatki, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta, ne razkrivajo tretjim osebam in se ne razširjajo.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

V skladu s 15. in naslednjimi členi GDPR imajo uporabniki pravico, da kadar koli zahtevajo dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, omejitev obdelave v primerih, določenih v 18. členu Uredbe, ter pridobitev podatkov, ki se nanašajo nanje, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki v primerih, določenih v 20. členu GDPR. Uporabnik lahko v skladu s 7. členom GDPR kadar koli prekliče dano soglasje (če je bilo soglasje zahtevano) in vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Uporabnik lahko v skladu z 21. členom GDPR vloži tudi zahtevo za ugovor zoper obdelavo svojih osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja svoje pravice pri upravljavcu podatkov Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto Sloveno di Ricerche – SLORI, in sicer tako, da pošlje zahtevek na naslov varne e-pošte slori@pec.slori.org ali na naslov navadne e-pošte info@slori.org.

Posodobitve pravilnika

Informacije, navedene v tem dokumentu, se lahko spremenijo. Uporabnike vabimo, da redno obiskujejo to stran in se seznanijo z načini obdelovanja podatkov.

Informacije so bile nazadnje posodobljene 28. junija 2022.

POLITIKA PIŠKOTKOV
V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679

V nadaljevanju so uporabnikom, ki dostopajo do spletnega mesta www.jeziknaklik.it, na voljo informacije o uporabljenih piškotkih. To spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje pri brskanju.

Opredelitev

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih obiskana spletna mesta pošljejo uporabnikovemu terminalu (običajno v brskalnik), kjer se shranijo in nato ponovno pošljejo istim spletnim mestom ob naslednjem obisku.

Piškotki se uporabljajo za shranjevanje informacij o izbirah uporabnikov, preverjanje pravilnega delovanja spletnega mesta in izboljšanje njegove funkcionalnosti s prilagajanjem vsebine strani glede na uporabljen brskalnik ali za poenostavitev navigacije z avtomatizacijo postopkov (npr. jezik spletnega mesta) ter za analizo uporabe spletnega mesta.

Vrste uporabljenih piškotkov

To spletno mesto uporablja naslednje vrste piškotkov:

  • tehnični piškotki: ti piškotki se uporabljajo izključno za prenos elektronskega sporočila, da se zagotovi pravilen prikaz spletnega mesta in navigacija po njem. Za te piškotke soglasje ni potrebno;
  • piškotki za statistično analizo: te piškotke uporablja neposredno upravljavec spletnega mesta za pridobivanje zbirnih informacij o številu uporabnikov in njihovem obisku spletnega mesta. Če je storitev anonimizirana, so izenačeni s tehničnimi piškotki;
  • piškotki za profiliranje: uporabljajo se za zagotavljanje informacij in morebitnih promocijskih sporočil glede na izbire uporabnikov spletnega mesta. Te piškotke zagotavljajo/uporabljajo tretje osebe, ki niso upravljavec, npr. Google Analytics in Facebook.

Uporabnike obveščamo, da to spletno mesto uporablja tehnične piškotke, piškotke za statistično analizo in piškotke za profiliranje.

Shranjevanje piškotkov v terminalih ali brskalnikih nadzira uporabnik.

Uporabniki se lahko odločijo, ali bodo na tem spletnem mestu shranjevali piškotke ali ne. Opozarjamo, da lahko zavrnitev nekaterih piškotkov onemogoči pravilno delovanje nekaterih delov spletnega mesta.

Zavrnitev piškotkov

Uporabnik lahko kadar koli zavrne uporabo piškotkov in prekliče že dano soglasje. Če želite odstraniti ali blokirati piškotke, ki jih je to spletno mesto morda že shranilo, morate nameščene piškotke odstraniti iz nastavitev brskalnika. Zavrnitev piškotkov lahko onemogoči pravilno uporabo nekaterih funkcij spletnega mesta: zlasti storitve, ki jih zagotavljajo tretje osebe, morda ne bodo dostopne in jih zato ne bo mogoče prikazati.

Piškotki tretjih oseb

Med brskanjem lahko uporabnik na svoj terminal prejme tudi piškotke, ki jih pošiljajo zunanja spletna mesta ali spletni strežniki (tako imenovane “tretje osebe”), na katerih se lahko nahajajo nekateri elementi (kot so na primer slike, zemljevidi, zvoki, posebne povezave do strani na drugih domenah), prisotni na obiskanem spletnem mestu.

Ta pravilnik ne velja za spletna mesta tretjih oseb, prisotna na spletnem mestu www.jeziknaklik.it. Spletno mesto www.jeziknaklik.it zavrača vso odgovornost zanje in uporabnike vabi, da se o vrstah uporabljenih piškotkov in obdelavi osebnih podatkov seznanijo na zadevnih spletnih mestih tretjih oseb.

Spletna stran uporablja piškotke/storitve naslednjih tretjih oseb:

Google Analytics

Uporablja se za analizo uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnosti spletnega mesta in o vedenju uporabnikov ter za ugotavljanje pogostosti obiskov spletnega mesta, načinov iskanja spletnega mesta in najpogosteje obiskanih strani. Te informacije se združijo z informacijami, zbranimi na drugih spletnih mestih za primerjalno statistiko uporabe tega spletnega mesta v primerjavi z drugimi primerljivimi spletnimi mesti. Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnikov in niso navzkrižno povezani z drugimi informacijami, ki se nanašajo na isto osebo. Obdelani so v zbirni in anonimizirani obliki.

Dodatne informacije so na voljo na povezavi https://www.google.it/policies/privacy/partners/.

Uporabnik lahko izbirno onemogoči delovanje G.A. tako, da v svoj brskalnik namesti komponento za zavrnitev, ki jo zagotavlja Google. Če želite onemogočiti delovanje G.A., kliknite na povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vtičniki družabnih omrežij

To so storitve za povezavo z družabnimi omrežji ali drugimi platformami tretjih oseb. Za povezave in pridobljene podatke veljajo nastavitve zasebnosti družabnega omrežja ali platforme.

Zbiranje in uporabo podatkov s strani teh tretjih oseb urejajo njihovi pravilniki o zasebnosti, ki si jih ogledate na teh povezavah:

–       Facebook – povezava pravilnik o zasebnosti in piškotki;

–       Twitter – povezava pravilnik o zasebnosti in piškotki;

–       LinkedIn – povezava pravilnik o zasebnosti in piškotki;

–       Youtube – povezava Pravilnik o zasebnosti in piškotki.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

V skladu s 15. in naslednjimi členi GDPR imajo uporabniki pravico, da kadar koli zahtevajo dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, omejitev obdelave v primerih, določenih v 18. členu Uredbe, ter pridobitev podatkov, ki se nanašajo nanje, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki v primerih, določenih v 20. členu GDPR. Uporabnik lahko v skladu s 7. členom GDPR kadar koli prekliče dano soglasje (če je bilo soglasje zahtevano) in vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Uporabnik lahko v skladu z 21. členom GDPR vloži tudi zahtevo za ugovor zoper obdelavo svojih osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja svoje pravice pri upravljavcu podatkov Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto Sloveno di Ricerche – SLORI, in sicer tako, da pošlje zahtevek na naslov varne e-pošte slori@pec.slori.org ali na naslov navadne e-pošte info@slori.org.

Posodobitve pravilnika

Informacije, navedene v tem dokumentu, se lahko spremenijo. Uporabnike vabimo, da redno obiskujejo to stran in se seznanijo z načini obdelovanja podatkov.

Informacije so bile nazadnje posodobljene 28. junija 2022.