Torek, 11. maj 2021 / https://www.youtube.com/watch?v=5dZ907iqJLo

Delovna skupina za slovenski jezik, ki deluje pod okriljem Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI), ciljni javnosti rada predstavlja tudi dosežke drugih raziskovalcev ali institucij s področja slovenskega jezikoslovja. Tokrat je na sporedu bila spletna predstavitev projekta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, in sicer v torek, 11. maja 2021, ob 18.00 na spletni aplikaciji Zoom. Portal so predstavili sodelavci ISJ ZRC SAZU, dr. Kozma Ahačič, Manca Černivec, dr. Nataša Gliha Komac, dr. Nataša Jakop, dr. Tjaša Jakop, dr. Janoš Ježovnik, dr. Boris Kern, dr. Nina Ledinek, dr. Tanja Mirtič, dr. Andrej Perdih, dr. Špela Petric in Duša Race, z njimi se je pogovarjala raziskovalka Slovenskega raziskovalnega inštituta, dr. Maja Melinc Mlekuž.

Opis projekta s spletne strani ISJ ZRC SAZU:

E-orodje bo prinašalo vsebine, posebej prilagojene vsaki od treh starostnih skupin učencev (prva in druga triada; tretja triada; srednja šola). Predstavljeno spletno jezikovno e-orodje bo prvo celovito slovarsko-slovnično orodje te vrste na Slovenskem. V okviru projekta bomo pripravili sodobno in inovativno učno e-orodje, ki bo kot organsko povezana kombinacija več e-orodij neposredno uporabno pri izpolnjevanju osnovnih ciljev učnega načrta za slovenščino v osnovni in srednji šoli. Orodje bo uvajalo učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki. Med drugim bomo pripravili:

• portal Franček, ki bo obsegal odgovore na vprašanja o pomenu, rabi, pomenski povezanosti (sinonimi, nadpomenke), (ne)zaznamovanosti, zvrstnosti, stilnih značilnostih, izgovoru, pregibanju, izvoru, narečni rabi in zgodovinski umeščenosti besedja slovenskega jezika;

• nov Šolski slovar slovenskega jezika;

• orodje, ki bo povezovalo slovarske vsebine s slovničnimi;

• Jezikovno svetovalnico za učitelje slovenščine in • nabor gradiv z opisom učnih metod, ki bodo pripomogle k obsežnejši uporabi predstavljenega e-orodja pri pripravi in izvajanju pedagoških procesov in k boljši usposobljenosti učiteljev za delo na področju prožnih oblik učenja.