V zadnjih dneh meseca avgusta je luč sveta zagledala druga izdaja dvojezične publikacije z naslovom Predpisi o varstvu Slovencev v Italiji.

V publikaciji so združeni vsi predpisi, pomembni za Slovence v Italiji, pripravil in oblikoval pa jo je Centralni urad za slovenski jezik pri deželi Furlaniji – Julijski krajini. Vsebina zbirke zajema izvorna italijanska besedila in slovenski prevod italijanskih predpisov, ki urejajo varstvo slovenske jezikovne manjšine na območju Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. V publikaciji so zbrani: Statut Avtonomne dežele FJK, Zakon 482/1999, Zakon 38/2001, D.Z. 26/2007 in Uredba Predsednika Republike z dne 12. 9. 2007.

Nova izdaja pa šteje kar 500 izvodov (v prvi, novembra leta 2021, jih je bilo 200). Centralni urad bo publikacijo delil petošolcem slovenskih drugostopenjskih srednjih šol, knjižnicam in javnim upravam .
Tako bo publikacija na voljo vsem, ki bi si jo radi izposodili in prebrali.

Za nov prevod besedil ter za jezikovni in terminološki pregled so poskrbele prevajalke Centralnega urada za slovenski jezik, za pravno revizijo in svetovanje je bil poverjen redni profesor upravnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani prof. dr. Rajko Pirnat, za lekturo publikacije pa je poskrbela delovna skupina SLORIjezik, s katerima Centralni urad uspešno sodeluje že od začetka svojega delovanja. Posebno dragoceno strokovno pomoč je prevajalkam nudil bivši nosilec organizacijskega položaja za koordinacijo manjšinskih jezikov dežele FJK Pavel Slamič, kateremu gre prav posebna zahvala.

V kratkem bo publikacija na voljo tudi v digitalni obliki na spletni strani dežele FJK in seveda tudi tukaj, na našem nepogrešljivem spletnem portalu Jeziknaklik.