5. in 6. aprila sta v prostorih Narodnega doma potekali dve predavanji na temo jezika in sloga poslovno-uradovalnih besedil v slovenščini. Srečanji sta bili namenjeni izpopolnjevanju jezikovnega in strokovnega znanja prevajalcev in referentov jezikovnih okenc Mreže za slovenski jezik v javni upravi Furlanije – Julijske krajine in dvigu kakovosti prevajalskega dela.

Predavanji je vodila prof. Tadeja Rozman, docentka na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, ki je spregovorila o jeziku in stilu poslovno-uradovalnih besedil v slovenščini. Predstavila je izsledke raziskav s področja poslovno-uradovalnega pisanja, značilnosti poslovno-uradovalne zvrsti, probleme standardizacije in tipična težavna mesta, s poudarkom na pravopisno-slovničnih težavah ter jasnosti in razumljivosti besedil, izpostavila pa je tudi vprašanje spolno vključujoče rabe jezika.

Predavanji sta priredila prof. Karin Marc, koordinatorica Sekcije za slovenistiko na Oddelku za jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu, ter deželni Centralni urad za slovenski jezik.