Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih gradnji in posodabljanju infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju 2021–2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov za gradnjo in posodabljanje temeljnih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik, ki jih bodo izbrani prijavitelji izvedli v obdobju od 2021 do vključno 2022. Namen javnega razpisa je posodabljanje temeljnih priročnikov slovenskega jezika, njihovo prilagajanje digitalnemu okolju, nadgrajevanje diahronih korpusov ter izboljšane možnosti za razvoj jezikovnotehnoloških aplikacij za sodobno slovenščino. Ministrstvo bo izvajalce projektov podpiralo na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi in Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025.

Več informacij dobite na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-2/.