V torek 7. novembra 2023, je v Naravoslovno didaktičnem centru v Bazovici potekala predstavitev sveže izdane publikacije Geopark Kras. Gre za publikacijo o geoparku matičnega Krasa, čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo, z bogato geološko dediščino mednarodnega pomena. Knjigo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, ki je nastala v okviru projekta v okviru projekta GeoKarst (program sodelovanja Interreg V-A Italija – Slovenija 2014-2020), je podprla Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina. Opisuje vse glavne značilnosti Krasa, ki kot zibelka krasoslovne znanosti nosi svetovni pomen v kulturnem, zgodovinskem in znanstvenem vidiku. Pogosto dvojezično imenovanje krajev in toponimov v knjigi odraža bogato zgodovino območja, ki je stičišče več kultur.

Prisotne so v polni dvorani najprej nagovorili odbornik dežele FJK za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj Fabio Scoccimarro (ki je poslal posnetek nagovora), direktorica občinske uprave Občine Sežana Maja Ravbar Nusdorfer in koordinator Naravoslovnega didaktičnega centra v Bazovici Roberto Valenti.

Pozdravom so sledile predstavitve nekaterih vsebin knjige. Sara Bensi (Geološka služba FJK) je predstavila usklajevalno delo pri pripravi čezmejne knjige o Geoparku v treh jezikih. Matevž Novak (Geološki zavod Slovenije) je spregovoril o geologiji geoparka in slovenski delovni skupini, nazadnje pa je Luca Zini (Oddelek za matematiko in geoznanost Univerze v Trstu) predstavil geomorfologijo in geološke točke geoparka ter vsebine italijanske delovne skupine.

Simultano tolmačenje je zagotovil Centralni Urad za slovenski jezik pri deželi FJK.